Elaborare Plan Urbanistic de Detaliu – PUD


Planul urbanistic de detaliu – reglementeaza investitia prin: accesele auto si pietonale, retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrica, modul de ocupare al terenului, designul spatiilor publice, dupa caz, reglementari cuprinse in ilustrarea urbanistica, parte integranta din documentatia de urbanism.


 • Studii de fundamentare
 • Memoriu justificativ
 • Regulament local de urbanism
 • Plansa de incadrare in zona
 • Plansa situatia existenta
 • Plansa reglementari urbanistice
 • Plansa reglementari edilitare
 • Plansa obiective de utilitate publica
 • Plansa posibilitati de mobilare urbanistica
 • Plansa releveu fotografic
 • Alte planse ajutatoare