Elaborare documentatie tehnica pentru Autorizatia de Demolare – DTAD


Documentatia tehnica – D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se elaboreaza de proiectanti autorizati, persoane fizice sau juridice conform prevederilor Legii nr. 50/1991, si dupa vizarea spre neschimbare, se dezvolta in proiectul tehnic intocmit conform prevederilor legale in vigoare, in concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor, acordurilor, (obtinere avize utilitati, obtinere acord de mediu, obtinere aviz comisia de circulatie, obtinere aviz Ministerul Culturii, obtinere aviz Inspectoratul de Stat in Constructii, aviz ISC, obtinere aviz Inspectoratul pentru Situatii de Urgente, aviz ISU) punctului de vedere al autoritatii pentru protectia mediului competente, precum si, dupa caz, al actului administrativ al acesteia, cerute prin certificatul de urbanism.


    • Memoriu general
    • Planuri generale: plan de incadrare in teritoriu, plan de situatie
    • Plan constructii subterane
    • Releveul constructiilor care urmeaza a fi desfiintate