Elaborare documentatie de avizare a lucrarilor de interventii – DALI


Documentatia tehnico-economica similara studiului de fezabilitate, elaborata pe baza concluziilor raportului de expertiza tehnica si, dupa caz, ale raportului de audit energetic, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor de interventii la constructii existente.


  • Intocmire expertiza tehnica
  • Intocmire audit energetic
  • Durata de realizare si etapele principale
  • Indicatori de apreciere a eficientei economice
  • Sursele de finantare a investitiei
  • Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei
  • Avize si acorduri de principiu