Elaborare Plan Urbanistic Zonal – PUZ


Planul Urbanistic Zonal – reglementeaza investitia prin: regimul de construire, functiunea zonei, inaltimea cladirilor, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea cladirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei.


  • Studii de fundamentare
  • Memoriu de prezentare
  • Regulament local de urbanism
  • Plansa de incadrare in teritoriu
  • Plansa situatia existenta
  • Plansa reglementari urbanistice – zonificare
  • Plansa reglementari edilitare
  • Plansa proprietate asupra terenurilor
  • Plansa releveu fotografic
  • Alte planse ajutatoare