Elaborare Plan Urbanistic General – PUG


Planul Urbanistic General – este documentatia care face parte din programul de amenajare a teritoriului si de dezvoltare a localitatilor ce compun unitatea teritorial-administrativa de baza. Planurile Urbanistice Generale cuprind analiza, reglementari si regulament local de urbanism pentru intreg teritoriul administrativ al unitatii de baza (suprafete din intravilan, cat si din extravilan). In acelasi timp, PUG-ul stabileste norme generale, pe baza carora se elaboreaza mai apoi in detaliu, la scara mai mica, PUZ-urile si apoi PUD-urile.


  • Studii de fundamentare
  • Memoriu de sinteza
  • Memoriu general
  • Regulament de urbanism
  • Plansa de incadrare in teritoriu
  • Plansa situatia existenta – disfunctionalitati
  • Plansa reglementari urbanistice – zonificare
  • Plansa reglementari edilitare
  • Plansa proprietate asupra terenurilor
  • Alte planse ajutatoare