Elaborare Documentatie Proiect Tehnic si Detalii de Executie – PT – DE


Proiectul tehnic verificat, avizat si aprobat potrivit prevederilor legale reprezinta documentatia scrisa si desenata pe baza careia se executa lucrarea. Proiectul tehnic trebuie sa fie elaborat in mod clar si sa asigure informatii complete, astfel incat autoritatea contractanta sa obtina date tehnice si economice complete privind viitoarea lucrare care va raspunde cerintelor sale tehnice, economice si tehnologice.


   • Memorii pe specialitati: arhitectura, structura, instalatii
   • Caiete de sarcini specialitati: arhitectura, structura, instalatii
   • Liste de cantitati de lucrari pe specialitati: arhitectura, structura, instalatii
   • Graficul general de realizare a lucrarii
   • Planuri generale: plan de incadrare in teritoriu, plan de situatie, plan de amplasament
   • Planse pe specialitati: arhitectura, structura, instalatii
   • Dotari si instalatii tehnologice
   • Dotari de mobilier, inventar gospodaresc, paza contra incendiilor, protectia muncii